Vår ekonomi

Våra årsredovisningar

Enligt nya redovisningsregler tillämpar vi sedan 2014 en linjär avskrivning och redovisar enligt K3-regelverket.

Nedan kan du ladda hem och läsa våra årsredovisningar för de senaste åren.