Vår ekonomi

Våra årsredovisningar

Sedan 2014 tillämpar vi en linjär avskrivning och redovisar enligt K3-regelverket.

Här nedanför kan du ladda hem och läsa våra årsredovisningar för de senaste åren.