Mäklarinformation

Ansökan om medlemskap skickas tillsammans med köpekontraktet till HSB. Svar om medlemskap erhålls inom cirka 14 dagar.

Vid försäljning skall säljaren tillhandahålla HSB upplysningar om köparen.

Vid försäljning av dödsbo skall bouppteckning sändas med köpekontraktet.

Om det kan antas att den som förvärvar lägenheten inte har för avsikt att permanent bo i lägenheten kan föreningen vägra medlemskap

Den som förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, eller sådana sambor på vilken lagen om sambors gemensamma hem tillämpas.

Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet kan vägras medlemskap.

Uthyrning i andra hand godkännes om skäl föreligger och skall godkännas av styrelsen.

Bostadsrättsförening Sefiren registrerades 2002-01-29. 2005-06-03 förvärvades fastigheten av SEB TryggLiv (publ).

Renovering (dock ej stambyte) av badrum utfördes 2005-2007. Fönsterbyten och renovering av balkonger har skett under senare år.

Underhållsplan är framtagen.

Planerade underhållsåtgärder inom de närmaste tio åren:
– Byte av membranisolering på gårdsbjälklag.
– Stambyte med badrumsrenovering alternativt relining med strumpmetod. Styrelsen har påbörjat planeringen och arbetet beräknas starta inom fem år.
– Investeringar i energiåtervinning.
– Omfogning av delar av fasad.

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 3 % för 2019. Liknande höjningar är planerade att ske framöver.

Fastigheten har godkänd OVK.

Föreningen har tecknat kollektiv bostadsrättsförsäkring.