Mäklarinformation

Ansökan om medlemskap skickas tillsammans med köpekontraktet till HSB. Svar om medlemskap erhålls inom cirka 14 dagar.

Vid försäljning skall säljaren tillhandahålla HSB upplysningar om köparen.

Vid försäljning av dödsbo skall bouppteckning sändas med köpekontraktet.

Om det kan antas att den som förvärvar lägenheten inte har för avsikt att permanent bo i lägenheten kan föreningen vägra medlemskap

Den som förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, eller sådana sambor på vilken lagen om sambors gemensamma hem tillämpas.

Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet kan vägras medlemskap.

Uthyrning i andra hand godkännes om skäl föreligger och skall godkännas av styrelsen.

Bostadsrättsförening Sefiren registrerades 2002-01-29. 2005-06-03 förvärvades fastigheten av SEB TryggLiv (publ).

Renovering av badrum utfördes 2005-2007. Fönsterbyten och renovering av balkonger har skett under senare år. Nytt portlåssystem har installerats under våren 2020.

Underhållsplan är framtagen.

Planerade underhållsåtgärder inom de närmaste tio åren:
– Stambyte med badrumsrenovering eller relining med strumpmetod.
– Eventuellt omläggning av garagetak.
– Omfogning av delar av fasad.
– Vid behov reparation av hissar och tvättstugeutrustning.

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 3 % för 2020. Liknande höjningar är planerade att ske framöver.

Fastigheten har godkänd OVK.

Föreningen har tecknat kollektiv bostadsrättsförsäkring.