Om oss

Bostadsrättsförening Sefiren registrerades 2002-01-29 och 2005-06-03 förvärvades fastigheten av SEB TryggLiv (publ).

Byggnadsår för fastigheten är 1969.

Föreningen anlitar HSB som förvaltare.

Föreningen har tecknat kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Föreningen har idag 154 lägenheter samt 4 lokaler, gästlägenhet och motionsrum med bastu. Vidare finns i fastigheten 92 varmgarageplatser och 40 parkeringsplatser.

Ansökan om garage- eller parkeringsplats kan göras i samband med ansökan om medlemskap eller senare. Kösystem tillämpas. Ansvarig för uthyrning är HSB.

Ansökan om medlemskap skall göras innan förvärvandet av en lägenhet i föreningen. Vid försäljning efter dödsbo skall kopia på bouppteckning sändas med köpekontraktet.